Kategorie
Repliki Broni

Sabre „karabela”

White arms, which includes the saber rifle, is an exclusive product. It is a replica of a white weapon, used by the Polish king John III Sobieski. Product, which is a saber saber, located on the website of our store, has a brass handle, intricately crafted from the original cast. Expressive ornamentation on the entire head of the handle, adds to this product exceptional elegance. The aforementioned head made of high quality steel, has been artfully polished. For the production of this item was used non-hardened steel.

Kategorie
Repliki Broni

Szabla karabela

Broń biała, do której zaliczana jest szabla karabela, to ekskluzywny wyrób. Stanowi on replikę broni białej, używanej przez króla Polski Jana III Sobieskiego. Produkt, jakim jest szabla karabela, znajdująca się na stronie internetowej naszego sklepu, posiada mosiężną rękojeść, misternie wykonaną z oryginalnego odlewu. Wyrazisty ornament na całej głowicy rękojeści, dodaje temu wyrobowi wyjątkowej elegancji. Wspomniana głownia ze stali wysokogatunkowej, została poddana kunsztownym zabiegom polerowania. Do produkcji tego elementu użyto stali niehartowanej.